REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO: FUNDACJA-ALABASTER.ORG

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.fundacja-alabaster.org (zwanej dalej: stroną lub serwisem), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Fundację Alabaster (zwaną dalej: Fundacją lub Administratorem) z siedzibą w Zalesiu Górnym przy Jasnej 26, 05-540 Zalesie Górne, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000364960.

I Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zadaniem Serwisu jest prezentacja celu istnienia, osób stanowiących zespół Fundacji, osób z nią współpracujących, działań i bieżących projektów Fundacji.
 3. Serwis umożliwia ponadto finansowe wsparcie Fundacji poprzez płatności on-line lub w innej formie opisanej w serwisie.
 4. Serwis daje wskazówki, w jaki sposób można wesprzeć Fundację wolontariacko.
 5. Serwis posiada funkcję zapisu na Newsletter.
 6. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.
 7. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem znaków towarowych.

II Korzystanie z serwisu

 1. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą serwisu treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. “spamu” lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do serwisu danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).
 3. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
 4. Gromadzenie danych w serwisie, ich ochrona danych i zasady wykorzystywania zostały opisane w Polityce prywatności Fundacji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkowników serwisu informacji pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego. Dane publikowane w serwisie pochodzą z rzetelnych, wiarygodnych i sprawdzonych źródeł oraz według najlepszej wiedzy pracowników i współpracowników serwisu internetowego.
 6. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, by unikać publikowania informacji bądź opinii mylących lub niedokładnych. Należy jednak podkreślić, iż odpowiedzialność za informacje i opinie przekazywane w artykułach i ogłoszeniach spoczywa na ich autorach, a Fundacja nie odpowiada za konsekwencje błędnych decyzji podjętych przez użytkowników serwisu na ich podstawie.

III Płatności online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
  W ramach płatności online można dokonać płatności m.in. wg następujących metod: internetowy przelew bankowy (lista banków), karta kredytowa lub debetowa (lista kart), BLIK, GPay.
 4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl

IV Newsletter

 1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres użytkownika serwisu, który zadeklarował chęć otrzymywania newslettera, i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.
 2. Każdy korzystający z usługi newslettera jest jej odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
 3. Zapisanie się na usługę korzystania z newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail i imienia na stronie internetowej Fundacji pod adresem fundacja-alabaster.org, kliknięciu przycisku potwierdzenia „Zapisz mnie” i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez odbiorcę adres e-mail.
 4. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu oraz aktywny adres e-mail.
 5. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.
 6. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach newslettera.

V Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@fundacja-alabaster.org. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona zakłóceń wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
 5. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@fundacja-alabster.org.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij przycisk zgadzam się. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Skip to content