O mamo, mam AZS – renta z ZUS dla osoby z AZS
Renta z ZUS dla osoby z AZS - grafika do arrtykułu

Autor:

Monika Wyrzykowska

Opublikowano:

Atopowe zapalenie skóry. Czy przy tej chorobie jesteśmy w stanie uzyskać rentę w ZUS? Co zrobić, gdy ZUS nie chce nam renty przyznać, a nie możemy pracować ze względu na stan skóry? Pan Bogusz, krok po kroku, prowadzi nas przez wszystkie etapy kontaktów z ZUS i z innymi instytucjami na drodze od złożenia wniosku o przyznanie renty do uzyskania świadczenia.

Z prezentacji dowiecie się między innymi jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do ZUS, a jakich lepiej nie pokazywać, kto zgodnie z przepisami jest uprawniony do otrzymania renty, jakie są rodzaje rent, co zrobić, gdy ZUS / lekarz orzecznik wyda orzeczenie, które jest dla nas negatywne. Mówi też, jakich argumentów używać w korespondencji z ZUS.

Poza rentą istnieją inne świadczenia dla osób chorych na AZS lub rodziców chorych dzieci. Te, które mogłyby przysługiwać rodzicom lub chorym dzieciom, nazywamy świadczeniami rodzinnymi. Reguluje je ustawa o świadczeniach rodzinnych a obsługą wniosków i wypłatą zajmują się ośrodki pomocy społecznej (tam też będą do pobrania wnioski – w placówkach lub na stronach internetowych). Jednym z nich jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej, które przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

— jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 zł.

00:03:16         Kto może uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy

00:07:50         Jak przygotować się na ewentualną rentę dla dziecka, gdzie zgłaszać się po świadczenia, gdy choroba dziecka utrudnia podjęcie stałej pracy przez rodzica

00:09:07         Świadczenie pielęgnacyjne

00:09:54         Niezdolność do pracy a wykonywanie pracy

00:12:53         Okres składkowy i nieskładkowy

00:16:44         Renta stała i okresowa

00:20:50         Renta szkoleniowa

00:24:33         Renta socjalna

00:26:19         Minimalna wysokość rent

00:27:51         Z jakimi dokumentami zgłaszamy się do ZUS starając się o rentę

Linki do tej części prezentacji:

– wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy – https://www.zus.pl/…/a4d6ce26-41e3-2b09-c199…

– wniosek o rentę socjalną – https://www.zus.pl/…/7ca78984-1d04-4c4c-b811…

– zaświadczenie stanie zdrowia OL-9 – https://www.zus.pl/…/111b9ab1-bbf0-4559-9e02…

– wywiad zawodowy OL-10 – https://www.zus.pl/…/db7c1244-1dec-42a2-ba28-0e3b13706826

00:41:27         Kto występuje w roli lekarza orzecznika ZUS i co należy do jego zadań

00:45:08         Sprzeciw do ZUS wobec orzeczenia lekarza orzecznika

Linki do tej części prezentacji:

– sprzeciw do komisji ZUS (formularz ZUS) – https://www.zus.pl/…/85911039-ab6a-4c37-98ac-a7fdfd82bb68

– sprzeciw do komisji ZUS (wzór z bloga www.odwolanieoddecyzjizus.pl) – https://odwolanieoddecyzjizus.pl/…/sprzeciw-do-Komisji…

00:51:45         Komisja lekarska (może orzekać zaocznie) i jej orzeczenie

00:55:10         Lekarz konsultant, do którego może skierować lekarz orzecznik lub komisja lekarska

00:58:14         Przeglądanie akt w ZUS

01:01:12         Przykładowe orzeczenie lekarza orzecznika

01:05:03         Decyzja ZUS

01:10:17         Odwołanie od decyzji ZUS

Link do tej części prezentacji:

– odwołanie od decyzji ZUS (wzór z bloga www.odwolanieoddecyzjizus.pl) – https://odwolanieoddecyzjizus.pl/…/odwo%C5%82anie-od…

01:16:54         Zwolnienia z kosztów sądowych

01:20:37         Najczęstsze problemy utrudniające przeprowadzenie odwołania w sądzie: spóźniliśmy się z odwołaniem, nie zgłosiliśmy sprzeciwu do komisji ZUS

01:26:31         Do którego Sądu składa się odwołanie

01:26:51         Gdzie się dowiadujemy, na jakim etapie jest rozpatrywanie odwołania

01:28:02         Portal informacyjny sadów powszechnych

01:29:57         Kim są biegli sądowi

01:31:10         Badanie przez biegłych sądowych

01:32:45         Opinia biegłego sądowego

01:33:25         Zarzuty do opinii biegłego sądowego

Link do tej części prezentacji:

– zarzuty do opinii biegłego – https://odwolanieoddecyzjizus.pl/…/wz%C3%B3r-zarzut%C3…

01:35:34         Opinia uzupełniająca biegłego

01:36:27         Rozprawa sądowa

01:37:37         Wyrok sądu I instancji

Linki do tej części prezentacji:

– wniosek o uzasadnienie wyroku – https://odwolanieoddecyzjizus.pl/…/Wniosek-o-sporz%C4…

– portal informacyjny sądów powszechnych (rejestracja konta) – https://portal.waw.sa.gov.pl/#/register

01:39:11         Postępowanie apelacyjne

01:41:08         Infografika pokazująca kolejne kroki postępowania z ZUS

01:42:30         Orzeczenia o niepełnosprawności (wydają powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. niepełnosprawności) nie daje gwarancji, że ZUS uzna osobę za niezdolną do pracy

01:45:47         Stopnie niepełnosprawności

01:47:34         Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS

Link do tej części prezentacji:

https://www.zus.pl/documents/10182/24199/Standardy+orzecznictwa+lekarskiego+ZUS_II_wydanie_2013_rok.pdf/35c8181e-c3f6-4e27-9855-3648217d2ce1 (strony 62-66)

01:49:10         Jakich argumentów użyć starając się o rentę z powodu AZS

01:53:44         Przykładowe, korzystne dla osoby chorującej na AZS, wyroki sądów

01:57:32         Dane kontaktowe do Radcy Prawnego Krzysztofa Bogusza

01:58:34         O jakie świadczenia mogą się starać rodzice chorych dzieci?

Infografika na temat postępowania z ZUS krok po kroku – https://www.fundacja-alabaster.org/…/Infgrafika…

Spotkanie prowadziła: Monika Wyrzykowska – prezeska Fundacji, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, trenerka, arteterapeutka.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij przycisk zgadzam się. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Skip to content